Web Sitesi ve Çerez Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Türeller Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Türeller veya Şirket) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

Web Sitesi İletişim

Kimlik                    : Ad, soyadı

İletişim                   : E-posta

Diğer                      : Mesaj ve ek içeriğindeki kişisel veriler

İşlem güvenliği       : IP adresi bilgileri, çerez ve log kayıtları

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerez verileri, internet trafik bilgileri

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler;

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitelerimizin düzgün şekilde çalışabilmesi için gereklidir ve ziyaretçilerimizin, web sitelerimizdeki tüm özellikleri kullanarak rahatça gezebilmelerini sağlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfadan başka bir sayfaya geçişte, belirli bir süre sonra web sitemiz yeniden ziyaret edildiğinde yapılmış tercihleri, üyelik ve benzeri bilgilerin hatırlanarak kalınan yerden devam edilebilmesi amacıyla çerezler kullanılır.

Sağlayıcı Kullanım Alanı Kullanım Amacı
Türeller İşlevsellik Bu çerezler, ziyaretiniz süresince bir sayfadan bir sayfaya geçişte, belirli bir süre sonra web sitemizi yeniden ziyaret edişinizde üyelik ve benzeri işlevleri kaldığı yerden devam ettirebilmek amacıyla sizi hatırlamamızı sağlar. Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.
Google Güvenlik Bu çerezler ziyaretiniz süresince toplanabilecek verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılır

Çerez Detayları

Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Türü Çerezlerin kontrolü Saklama Süresi
Türeller PHPSESSID Oturum, Birincil çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 7 gün
Google SID HTTP, Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 2 yıl
Google reCAPTCHA SIDCC HTTP, Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 5 ay
Google reCAPTCHA SSID HTTP, Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 18 ay
Google CONSENT HTTP, Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 21 yıl 1 ay

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Bu çerezler, web sitelerini ziyaretiniz süresince gerçekleştirdiğiniz işlemler hakkında (en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, karşılaşılan hata mesajı sayısı gibi) ve kullanıcı cihazınızın IP adresini içeren kişisel veri toplamamızı ve bu bilgileri analiz ederek hataları ortadan kaldırmamızı, web sitemizi geliştirmemizi veya iyileştirmemizi sağlar.

Sağlayıcı Kullanım Alanı Kullanım Amacı
Google Analytics Analitik Bu çerez, Google Analytics hizmeti tarafından rastgele ve benzersiz oluşturulan bir sayıyı sayfa tanımlayıcısı olarak atayarak sayfaları ayırmak için kullanılır. Sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ilgili sayfa için ziyaretçi ve oturum verilerin (IP adresi dahil) hesaplamak için kullanılır.
Türeller (setrow) İşlevsel Setrow işlemleri ve Setrow sırasında urlencoding işlemine tabi tutulmayan çerez aktarımı için kullanılır. Ayrıca sepet ve alışveriş işlemleri sırasındaki hareketlerin hatırlanması ve takibi için kullanılır.

Çerez Detayları

Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Türü Çerezlerin kontrolü Saklama Süresi
Google Analytics _ga Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 Yıl
Google Analytics _gat Oturum, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
Google Analytics _gid Oturum, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
Google Analytics __utmc Oturum, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum sonu
Google Maps OGP Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 7 gün
Google Maps OGPC Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 7 gün
Google Search_samesite Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 6 ay
Setrow setrowidv2 Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 yıl
Türeller strw-2166-ptt Oturum Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum sonu
Türeller strw-2166-spvc Oturum Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum sonu
Türeller strw-2166-stt Oturum Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum sonu
Türeller strw-2166-tpvc Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 yıl
Türeller strw-2166-ttt Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 yıl
Türeller strw-2166-vt Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 yıl
Türeller LastVisitedProducts HTTP, Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
Türeller cart_session_id HTTP, Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
Türeller previousPage HTTP, Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
Türeller is_cart_empty HTTP, Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 1 gün
HubSpot hubspotutk HTTP, Kalıcı Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 13 ay

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Türeller, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ile açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Yöntemi

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme ve hizmetlerin geliştirmesi için analiz işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

Çerez verileriniz; siteye erişim için kullanılan web tarayıcısı tarafından saklanmakta; gezinilen web sitesinin cihazda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretler sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Çerezler; web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, web sitesi ziyareti deneyiminin geliştirilmesi, web sitesinin işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması amaçlarıyla otomatik yollarla işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre sistemlere,
 • Kişisel verinizin işlenme sebebine göre ilgili çalışanlara,
 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımıza,
 • Hukuk, muhasebe ve iletişim hizmetlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir ve avukatlara,
 • Kurumumuzun kullandığı, web hizmeti, veri tabanları ve programlar aracılığıyla yazılım ve teknoloji şirketlerine,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince; internet trafik bilgileri 2 yıl süre ile saklanmakta bu süreler sorunda kalıcı olarak silinmektedir. Paylaştığınız diğer kişisel verileriniz ise mevzuatta belirlenen süre veya hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren yasal zamanaşımı süresince saklanmaktadır.

 1. Çerez Yönetimi

Web sitesini kullanabilmek için çerezler zorunlu değildir, ancak çerezleri kabul etmemeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitenin çeşitli işlevleri bozulabilir. Tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin kullanımına ilişkin tercihleri değiştirebilir, çerez kullanımını sınırlandırabilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
İnternet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies

Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; şirketimizin web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunma bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

TurkeyEnglishSpain